Exhumálás

Az Omega Temetkezési Vállalkozás az élet végpontján túli teljes körű kegyeleti szolgáltások keretében exhumálást is vállal, annak minden törvény által előírt és kegyeletteljes emberi és lelki szabályát betartva, az elhunyt és a hozzátartozók iránti maximális tisztelet jegyében. Szeretnék néhány tudnivalóval segíteni ebben is a minket választóknak.

   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és országosan is évente több exhumálás történik, legtöbbször egy közelebbi temetőbe szállíttatják át a rokonok a koporsót, hogy könnyebben gondozhassák a sírt, különösen, ha esetleg az elhunyt özvegye vagy helyben élő rokonai is meghaltak. Az engedélyezést az Omega  Temetkezési Vállalatnál megtalálható nyomtatványon kell kérvényezni, ezután engedélyeztetni kell a temető fenntartójával is, amely igazolja, hogy kinek a nevén van a megváltott sírhely. (A temető fenntartója ezután a sírkert bejáratánál köteles nyilvánosságra hozni az exhumálás tényét és időpontját tíz nappal a sír felnyitása előtt.

  Bármi is az ok, ha hamvasztásban gondolkodik, fontos, hogy megismerjek és megértse a feltételeit: Magyarországon minden exhumálás engedélyköteles – amennyiben az illető 25 éven belül halálozott el –, az engedélyt az ÁNTSZ helyi szervezete adja ki a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló, 1999-es törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet alapján. Az újratemetést az elhunyt közeli hozzátartozója kérheti a polgári törvénykönyvben meghatározott rokoni fokok alapján. E szerint a legközelebbi hozzátartozónak a feleség minősül, ezt követi a gyermek – ha van –, majd a szülő(k), azaz a feleségnek a törvény szerint joga van a szülő beleegyezése vagy akár értesítése nélkül átvitetni másik temetőbe a házastársát.

   Az exhumálás egyéb törvényi és lebonyolítási részleteiről, annak módjáról érdeklődjön irodánban személyesen vagy hívjon, keressen minket email-en és telefonon:

 

Cím: 4600 Kisvárda, Zrínyi tér 11.

Kontakt: ifj. Paróczai László

Tel.: (70) 709 1121 vagy  (30) 694-7469

Omega Temetkezési Vállalat